10. december: Dagen for ægte menneskerettigheder

WePrayI Wien, Østrig markerede kristne foreninger og menneskeretsorganisationer den internationale menneskeretsdag 10. december. De afholdt et fakkeltog gennem Wiens gader efterfulgt af en særlig messe i Stephansdom, en af byens store gotiske katedraler. Den Internationale Sakharov Komité var inviteret til at deltage og fotografere dagens begivenheder.

I sammenhængen er det værd at bemærke, at 10. december markerer årsdagen for vedtagelse af FNs Universelle Menneskeretserklæring. Islamiske ledere argumenterede dengang som nu for at umistelige menneskerettigheder og lige rettigheder for alle er uforeneligt med islam, specifikt sharia.

Derfor har Organisationen for Islamisk Samarbejde vedtaget en konkurrerende Cairo-Erklæring om Menneskerettigheder i Islam, som gør det klart at islam kun anerkender én form for ‘menneskerettigheder’ – sharialoven. Derfor betyder forsvar for universelle, umistelige menneskerettigheder rent logisk også, at man er imod sharia.

Fakkeltoget blev organiseret af paraplyorganisationen Plattform “Solidarität mit Verfolgte Christen”, CSI (Christian Solidarity International), Wiener Akademikerbund med flere. I alt støttede 25 forskellige organisationer op bag dagens arrangement.

Dagens særlige gæst var Søster Sister Hatune, en tyrkisk-tysk nonne, der arbejder utrætteligt for at hjælpe og beskytte ofrene for kristenforfølgelser, samt for at påpege hvor forfølgelserne stammer fra, så vores regeringer kan beskytte de udsatte. På en pressekonference samme morgen havde hun fortalt om situationen i Syrien, Iraq og Tyrkiet og vist nogle ganske voldsomme billeder af, hvad kristne udsættes for der. Sidst på eftermiddagen gik hun uforfærdet i spidsen for fakkeltoget, og holdt en lille tale undervejs.

Fakkeltoget startede kort efter solnedgang ved Wiens berømte operahus. Det gik op gennem de julepyntede gågader til Maltheserkirken, hvor der blev holdt korte taler og kirkeklokkerne ringede i opbakning til demonstrationen. Bannerne, der blev båret ind i Stephansdom, Fakler og bannere blev båret videre ind i Stephansdom, havde disse budskaber:

Platform1Kristenforfølgelser stiger, Europa tier
Mord, voldtægt, kirkeafbrænding, tvangsislamisering
Stop kristenforfølgelserne
Platformen for Solidaritet med forfulgte kristne

Religious Freedom in Islamic CountriesReligionsfrihed
Også i islamiske lande
Christian Solidarity International

NorthKorea Nordkorea torturerer kristne
Fordi de beder fredeligt
Christian Solidarity International

Freedom of Religion is a Human RightReligionsfrihed
Er en menneskeret
Christian Solidarity International

Fakkeltoget fik tilslutning af mange østrigere, der egentlig var på juleindkøb i Wiens centrum, og det anslås at omkring 1000 deltog. Tilsvarende var Stephansdom godt fyldt ved den efterfølgende messe, hvor biskopper og andre kirkelige repræsentanter talte om de forfulgte kristnes situation. Centralt placeret i kirken var et banner med billeder af de to bortførte biskopper fra Aleppo, Mor Gergorios Yohanna Ibrahim og Boulos Yazigi, og bøn for at de må blive befriet.

HatunePraySøster Hatune holder tale i Stephansdom, Wien, Østrig.

Specielt Søster Hatune tøvede ikke med at udpege fjenden: Islamister, der søger at udrydde enhver ikke-islamisk religion og indføre islamisk herredømme i hele verden. Det har sikkert givet nervøse trækninger hos tilhørere med trang til politisk korrekthed, for søsterens ligefremhed ville bestemt ikke bringe dem smiger fra islamisk side. Men for Søster Hatune, der arbejder meget direkte med problemerne, er der ingen tvivl om hvad sandheden er, eller hvor den kan findes: Almindelige mennesker, primært kristne, lider massivt i stort set hele Mellemøsten.

Messen blev afholdt i traditionelt katolsk form med prædikener, bøn, Kyrie Eleison, og til sidst en økumenisk fællesbøn gennemført af repræsentanter for flere kristne retninger:

EcumenicalPrayer Økumenisk fællesbøn for forfulgte kristne verden over.

[Deltagerliste følger her]

Der er organisatorernes håb, delt af den Internationale Sakharov Komité, at vores regeringer vil rejse disse problemer overfor Tyrkiet, Irak samt de kræfter, der støtter krigen i Syrien, for at fred, menneskerettigheder og reel gensidig respekt kan genskabes. Det er intentionen bag den Universelle Menneskeretserklæring, der meget passende blev mindet på en mørk decemberdag i hjertet af Europa.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *